Helhetssyn för att se hela situationen, kunskaper för att se detaljer

Säker backup

En säker, enkel och smidig lösning är backup via internet, s.k. hosted backup.

Via ett program på datorn sker regelbunden sökerhetskopiering via internet till en väl skyddad server på internet. Välj själv hur ofta och vad som ska kopieras. Denna backuplösning är helt automatisk, inget byte av band/DVD eller flyttande av externa hårddiskar. Låt inte handhavandet göra att du missar säkerhetskopiering av viktig data.


Tillbaka till förstasidan.

ES Systemteknik AB
Skogsmusvägen 1
815 44 Tierp
Telefon: 0293-120 30
Mobil: 070-605 42 35
annika.eriksson@essystemteknik.se