Helhetssyn för att se hela situationen, kunskaper för att se detaljer

ES Systemteknik AB ny Microsoft Small Business Specialist

ES Systemteknik AB är från och med idag ny Microsoft Small Business Specialist-partner till Microsoft. Det innebär bland annat att de båda företagen kommer att samarbeta med marknadsföring, service- och support till kunder samt kompetensutveckling.

Microsoft Small Business Specialist är ett initiativ för Microsoft-partners som har fokus på småföretag. Fördelar för ES Systemteknik AB är att de genom sitt tätare samarbete med Microsoft på ett effektivare sätt kan marknadsföra och erbjuda lösningar för små företag.

- ES Systemteknik AB är en viktig småföretagarpartner till Microsoft, säger Göran Rälg, ansvarig för Microsoft Small Business Specialist-initiativet hos Microsoft i Sverige.

ES Systemteknik AB och Microsoft utvecklar nu sitt samarbete på flera olika områden. Framöver kommer företagen bland annat att arbeta tillsammans med marknadsföring och erbjuda lösningar till små företag. Microsoft kommer att bistå med nya affärer till ES Systemteknik AB genom att kunna referera till ES Systemteknik AB då en småföretagare söker en partner. Dessutom ges utbildning som en del i det nya samarbetet.

– Vi märker efterfrågan på Microsofts produkter från många kunder. Därför är det naturligt för oss att utveckla samarbetet med Microsoft, säger Annika Eriksson, IT-konsult på ES Systemteknik AB. För våra kunder innebär detta att vi kan hjälpa dem mer och fortare.

ES Systemteknik ABs verksamhet i Norduppland och Uppsala bygger på närhet till kunderna, personlig kontakt och god kännedom om kundens miljö och problemställningar.

– Eftersom våra kunders verksamhet sträcker sig från verkstadsindustri via konsultbolag inom miljö och hälsovård till kommunal service, har vi blivit experter på många olika typer av program, säger Annika Eriksson med ett skratt. De gemensamma problemen är ofta att nå information, alla ska kunna maila och så har vi skrivare förstås. De gav mig problem för 20 år sedan, och det har de fortsatt med.

ES Systemteknik AB grundades 1990 i Stockholm. Sedan 1997 finns vi i Tierp, Uppland. Våra tjänster är främst utformning, installation och drift av nätverk och enstaka datorer, IT-chef att hyra, programutveckling, försäljning av datorutrustning, datautbildning, webbsidor och ECDL-tester. Arbetet sker mestadels ute hos kund. Vi riktar oss mot småföretag i Tierpsområdet och Uppsala. ES Systemteknik AB ger ut ett gratis nyhetsbrev om IT.

För mer information, vänligen kontakta:
Annika Eriksson IT-konsult på ES Systemteknik AB, www.essystemteknik.se e-post: annika.eriksson@essystemteknik.se telefon: 0293-120 30, 070-605 42 35
Göran Rälg, ansvarig för Microsofts Small Business Specialist initiativet i Sverige, e-post: goranr@microsoft.com telefon: 08 – 752 56 08


Tillbaka till förstasidan.

ES Systemteknik AB
Skogsmusvägen 1
815 44 Tierp
Telefon: 0293-120 30
Mobil: 070-605 42 35
annika.eriksson@essystemteknik.se